Copral és una empresa en continua evolució, d’acord amb les necessitats i els canvis del mercat, per això disposem d’un gran equip humà i professional, preparat per atendre personalment la demanda actual i de futur.

La nostra política de qualitat, el control de la traçabilitat del producte, l’implantació d’un sistema APPCC, així com els controls exhaustius diaris en la recepció, emmagatzematge i distribució de mercaderies, asseguren la qualitat i el bon servei en els més de 600 productes que oferim.

Venta de CuitsVenta de Pernils i espatllesVenta de Fiambres i sobrassadesVenta de Bacons i llomsVenta de Gall d'indiVenta de Producte frescVenta de Llescats i laminatsVenta de Mortadel.lesVenta de EspecialitatsVenta de Embotits catalansVenta de FrankfurtsVenta de CocidosVenta de Jamones y espaldillasVenta de Fiambres y sobrasadasVenta de Lomos y baconsVenta de PavoVenta de Producto frescoVenta de Lonchados y laminadosVenta de MortadelasVenta de EspecialidadesVenta de Embutidos catalanesVenta de FrankfurtsSale of Processed meatsSale of Hams and shoulder hamsSale of Shoulder hams cold cuts and semi-soft chorizo sausageSale of Pork loins and baconSale of TurkeySale of Fresh meatsSale of Sliced and cubed deli meatsSale of BolognasSale of Specialty itemsSale of Catalan cold cutsSale of FrankfurtersVenta de CuratsVenta de CuratsVenta de CuradosVenta de CuradosSale of Cured meatsSale of Cured meatsVenta de PernilsVenta de Pernils i espatllesVenta de EspecialitatsVenta de JamonesVenta de Jamones y espaldillasVenta de EspecialidadesSale of HamSale of Hams and pork shouldersSale of Specialty itemsVenta de IbèricsVenta de IbèricsVenta de IbéricosVenta de IbéricosSale of Iberian specialtiesSale of Iberian specialtiesVenta de FormatgesVenta de Formatges nacionalsVenta de QuesosVenta de Quesos nacionalesSale of Spanish cheesesSale of Spanish cheesesVenta de Formatges internacionalsVenta de Formatges internacionalsVenta de Quesos internacionalesVenta de Quesos internacionalesSale of European cheesesSale of European cheesesVenta de Patés i FoiesVenta de FoiesVenta de PatésVenta de Patés y Foie GrasVenta de Foie GrasVenta de PatésSale of Pates and Foie GrasSale of Foie GrasSale of PatesVenta de EspecialitatsVenta de EspecialitatsVenta de LlescatsVenta de EspecialidadesVenta de EspecialidadesVenta de LonchadosSale of Specialty itemsSale of Specialty itemsSale of Sliced.